Prava mudrost je u sponznaji šta ne znaš i traženju onog koji zna to što ti ne znaš.

Stephen Covey

Usluge

Želite da uložite u kupovinu i opremanje poslovnog prostora? Pregradili biste stan za izdavanje?
U Vašoj firmi ne postoji inženjer koji bi mogao napraviti projekat ili procenu radova, tendersku dokumentaciju ili ugovor?
Ne znate odakle da krenete, šta Vas na tom putu čeka i kako ćete organizovati i zatvoriti projekat… Imate samo ideju.

U ovakvim situacijama pružamo sledeću podršku:

– analiza trenutne situacije na lokaciji i na tržištu
– procenu investicije  koja je potrebna da bi se Vaš projekat sproveo
– planiranje budžeta za različite investicije ili tekuće održavanje i zamenu opreme (pre svega namenjeno budžetskim korisnicima)
– izrada detaljne tehničke i tenderske dokumentacije u cilju odabira  najpovoljnijeg izvođača radova
– savetovanje o mogućnostima za uštedu i umanjenja investicije
– izrada ugovora  sa projektantima, izvođačima i isporučiocima opreme
– detektovanje potencijalnih problema i predlog njihovog rešavanja
– pomoć pri implementaciji.

Cena